Paszportyzacja

Paszportyzacja sieci, nazywana inaczej inwentaryzacją, realizowana jest przez przedsiębiorców zarządzających znaczną infrastrukturą. Proces ten dotyczy różnych branż, jednak koncentruje się przede wszystkim wokół teleinformatyki, energetyki oraz sieci wodno – kanalizacyjnych. Jak prawidłowo przeprowadzić paszportyzację?

Paszportyzacja sieci, aby przynosiła oczekiwane efekty, musi być wykonana rzetelnie. Istotne jest więc dokładne zinwentaryzowanie zasobów oraz ich umieszczenie w systemach, pozwalających na zarządzanie siecią. Jednym z rozwiązań polecanych przedsiębiorcom zarządzającym znacznymi zasobami jest system FastGIS.

Paszportyzacja sieci i zarządzanie danymi

Jak paszportyzacja sieci wpływa na zarządzanie danymi i podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie? To doskonały mechanizm efektywnego zarządzania. Obrazuje nie tylko aktualny stan firmy, jej majątek, ale przede wszystkim sieć w ujęciu globalnym. W systemie widnieją bowiem dane obejmujące każdy składnik infrastruktury sieciowej, dzięki czemu jest możliwa jego łatwa lokalizacja i precyzyjna identyfikacja.

Paszportyzacja sieci wpływa także pozytywnie na zarządzanie awariami. Dzięki szybkiej reakcji i diagnozie łatwo można zweryfikować, które elementy systemu powinny zostać wymienione lub niezbędna jest ich konserwacja. Mechanizm ten jest także nieocenioną pomocą w bezpośrednim kontakcie z klientami firmy, którzy mogą otrzymać rzetelne informacje na temat statusu awarii, a także przewidywanego czasu jej usunięcia.

Udostępnij: