Lokalizacja przecieków w firmach

Duże firmy i przedsiębiorstwa często doświadczają nieszczelności rur i zaworów z powodu zużycia sieci lub z powodu prób ciśnieniowych. Lokalizacja przecieków w zakładach maszynowych i chemicznych prowadzą do sytuacji awaryjnych, a usuwanie ich skutków wymaga znacznych nakładów finansowych i czasowych. W celu uniknięcia zalania pomieszczeń i uszkodzenia urządzeń, zaleca się przeprowadzanie regularnej diagnostyki mediów raz na 1-2 lata.

Schemat lokalizacji przecieków

Lokalizacja przecieków wycieków wody w firmie odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych technologii nieniszczących. Mobilne laboratorium, wyposażone w przyrządy elektroniczne o minimalnym błędzie pomiarowym, odwiedza siedzibę klienta. W dużym zakładzie występuje zwykle wysoki poziom szumu tła, dlatego diagnostyka rurociągów jest prowadzona przy użyciu metod korelacyjnych i termowizyjnych.

Metody te wykazują dobre wyniki w sytuacjach, gdy lokalizacja wycieku jest wizualnie nieprawidłowa. Metoda korelacji wykorzystuje czujniki drgań, które informują o opóźnieniu czasowym propagacji sygnału oraz urządzenie do wykrywania nieszczelności, które oblicza współrzędne lokalizacji nieszczelności. Błąd pomiaru wynosi do 4% dla rurociągu o długości 200-300 m. Termowizja pozwala na uzyskanie obrazu termicznego całego obszaru obiektu. Metoda opiera się na określeniu różnicy temperatur pomiędzy materiałami mokrymi i suchymi.

Udostępnij: